Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

Zasady przyznawania Punktów PAYBACK w sklepach PSB-Mrówka.

Słowniczek

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych

PAYBACK – Loyalty Partner Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-120), ul. Złota 59 – organizator Programu Lojalnościowego PAYBACK.

Grupa PSB -  Grupa Polskie Składy Budowlane S.A. z siedzibą Wełecz 142;  28-100 Busko-Zdrój;

Regulamin PAYBACK – Warunki Uczestnictwa w Programie PAYBACK – dostępny pod adresem: http://www2payback/pl/regulamin

PSB-Mrówka – uczestniczące w Programie Lojalnościowym PAYBACK sklepy prowadzone pod marką PSB-Mrówka, należącą do Grupy PSB – partnera Programu PAYBACK

Punkty PAYBACK – punkty podstawowe lub promocyjne naliczane Klientowi po sfinalizowaniu zakupu przez PAYBACK.

Punkty podstawowe – punkty, które będą naliczane za dokonanie zakupów w sklepach PSB-Mrówka.

Punty promocyjne – dodatkowe punkty, które będą naliczane po spełnieniu warunków określonych w danej promocji.

I. Sposób naliczania Punktów PAYBACK

1. Za każde wydane przez Klienta posiadającego kartę PAYBACK 2 PLN (dwa złote) w sklepie PSB-Mrówka,  Klient otrzyma 1 (jeden) Punkt PAYBACK.

2. Punkty PAYBACK przyznawane są wyłącznie za wartość produktów nabytych w sklepach PSB-Mrówka, z wyłączeniem zakupów dokonanych w składach budowlanych PSB i PSB-Profi.

3. Punkty PAYBACK są przyznawane przy zakupie jakichkolwiek produktów z oferty PSB Mrówka, za wyjątkiem doładowań telefonicznych, kart podarunkowych, papierosów oraz usług (np. transport, montaż, itp.).

4. Punkty PAYBACK nie są naliczane w przypadku gdy Klient korzysta z indywidualnie negocjowanych rabatów.

5. Aby uzyskać Punkty PAYBACK Klient musi okazać przy kasie kartę PAYBACK podczas dokonywania zakupów w PSB-Mrówka. W przypadku nieokazania karty podczas dokonywania zakupów w PSB-Mrówka Klient nie otrzyma punktów PAYBACK.

6. Punkty będą naliczane w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania zakupów z kartą PAYBACK.

7. Punkty PAYBACK zostaną wycofane w przypadku dokonania częściowego lub całościowego zwrotu towarów za których zakup zostały naliczone Punkty PAYBACK.

II. Reklamacje

1. W przypadku gdy Klient stwierdzi, że Punkty PAYBACK nie zostały mu prawidłowo naliczone, może zgłosić reklamację do PAYBACK:  

- listownie na adres:  Biuro Obsługi Klienta PAYBACK, Ulica Mszczonowska 36 , 96-200 Rawa Mazowiecka  

- internet:  wypełniając formularz na PAYBACK.pl

- telefonicznie:  801 044 440 (koszt zgodny z taryfą operatora)  

Biuro Obsługi Klienta PAYBACK pracuje od poniedziałku do soboty w godzinach: 8-19.  

2. Zgłaszając reklamację Klient musi dostarczyć:  

 • Numer PAYBACK;
 • Numer paragonu/faktury;
 • Datę dokonania zakupów;
 • Adres sklepu, w którym zostały dokonane zakupy;
 • Kwotę brutto wskazaną na paragonie;
 • Opis przyczyny reklamacji.

3. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia dokumentów określonych w ust. 1.  

III. Postanowienia końcowe

 1. Grupa PSB i PAYBACK zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad. Zmiana ta staje się skuteczna w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionych Zasad na stronie http://mrowka.com.pl/ lub w sklepach PSB Mrówka.
 2. Naliczanie punktów PAYBACK od transakcji dokonanych przed wejściem w życie zmian odbywa się według dotychczasowych postanowień Zasad.
 3. Korzystanie z karty PAYBACK oraz kodów kuponowych, promocji organizowanych przez PAYBACK oznacza akceptację Regulaminu PAYBACK.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach zastosowanie mają postanowienia Regulaminu PAYBACK.
 5. Niniejsze Zasady obowiązują od dnia 1 czerwca 2014 roku.