Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

Odprowadzanie ścieków

Jeśli budynek jest na terenie nieuzbrojonym, wówczas ścieki odprowadza się do zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Metody oczyszczania ścieków dzieli się na:

• mechaniczne,

• fizyko-chemiczne,

• biologiczne.

Najczęściej łączy się różne metody oczyszczania. W przydomowych oczyszczalniach ścieków ścieki mogą być oczyszczane w systemie beztlenowym (bez napowietrzania) lub tlenowym (z napowietrzaniem).

Zasada działania przydomowej oczyszczalni ścieków

Podstawowym elementem każdej przydomowej oczyszczalni ścieków jest osadnik gnilny zwany również osadnikiem wstępnym. W osadniku zachodzi proces oczyszczania mechanicznego, w czasie którego w procesach flotacji i sedymentacji oddzielane są części stałe zawarte w ściekach od części płynnych. Części stałe opadają na dno tworząc osad, tłuszcze unoszą się na powierzchni, a płynne ścieki przedostają się przez kosz filtracyjny do II etapu oczyszczania - tzw. oczyszczania biologicznego. Nagromadzony osad w osadniku gnilnym ulega fermentacji, zmniejszając częściowo swoją objętość (osad należy usuwać z osadnika co 18 miesięcy).

Zasadniczym elementem osadnika gnilnego jest wkład filtracyjny (filtr) umieszczony w specjalnym koszu od strony wylotu ścieków z osadnika. Na filtrze zostają zatrzymane zawiesiny, które nie powinny przedostać się do II etapu - oczyszczania biologicznego.

Oczyszczanie biologiczne, zwane również doczyszczaniem ścieków, polega na usuwaniu ze ścieków bakterii i organizmów chorobotwórczych. Wybór odpowiedniego sposobu doczyszczania zależy od wielu czynników, z których najważniejsze to: warunki gruntowo - wodne panujące na działce (przepuszczalność gruntu, wysokość zwierciadła wód gruntowych), ukształtowanie terenu, wielkość działki.

Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest drenaż rozsączający - układ rur perforowanych ułożony pod powierzchnią terenu w rowach drenażowych.

Aby zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków z drenażem rozsączającym, muszą być spełnione podstawowe warunki:

• zwierciadło wody gruntowej na głębokości co najmniej 1,5 m od rur drenażowych,

• grunt przepuszczalny, aby mógł wchłonąć oczyszczone ścieki.

W przypadku, gdy powyższe warunki gruntowo - wodne nie pozwalają na montaż drenażu rozsączającego, rozwiązanie dobiera się indywidualnie.

Do poprawnego funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków potrzebne jest właściwe jej napowietrzenie. Wskazane jest zastosowanie wentylatora dynamiczno-wiatrowego na przewodzie wentylacyjnym pionu kanalizacyjnego. Zamontowany wentylator zwiększa cyrkulację powietrza, zapobiegając tym samym pojawianiu się przykrych zapachów w pobliżu pokryw rewizyjnych osadnika gnilnego.