Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności.

Odprowadzanie ścieków

Jeśli budynek jest na terenie nieuzbrojonym, wówczas ścieki odprowadza się do zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Metody oczyszczania ścieków dzieli się na:

• mechaniczne,

• fizyko-chemiczne,

• biologiczne.

Najczęściej łączy się różne metody oczyszczania. W przydomowych oczyszczalniach ścieków ścieki mogą być oczyszczane w systemie beztlenowym (bez napowietrzania) lub tlenowym (z napowietrzaniem).

Zasada działania przydomowej oczyszczalni ścieków

Podstawowym elementem każdej przydomowej oczyszczalni ścieków jest osadnik gnilny zwany również osadnikiem wstępnym. W osadniku zachodzi proces oczyszczania mechanicznego, w czasie którego w procesach flotacji i sedymentacji oddzielane są części stałe zawarte w ściekach od części płynnych. Części stałe opadają na dno tworząc osad, tłuszcze unoszą się na powierzchni, a płynne ścieki przedostają się przez kosz filtracyjny do II etapu oczyszczania - tzw. oczyszczania biologicznego. Nagromadzony osad w osadniku gnilnym ulega fermentacji, zmniejszając częściowo swoją objętość (osad należy usuwać z osadnika co 18 miesięcy).

Zasadniczym elementem osadnika gnilnego jest wkład filtracyjny (filtr) umieszczony w specjalnym koszu od strony wylotu ścieków z osadnika. Na filtrze zostają zatrzymane zawiesiny, które nie powinny przedostać się do II etapu - oczyszczania biologicznego.

Oczyszczanie biologiczne, zwane również doczyszczaniem ścieków, polega na usuwaniu ze ścieków bakterii i organizmów chorobotwórczych. Wybór odpowiedniego sposobu doczyszczania zależy od wielu czynników, z których najważniejsze to: warunki gruntowo - wodne panujące na działce (przepuszczalność gruntu, wysokość zwierciadła wód gruntowych), ukształtowanie terenu, wielkość działki.

Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest drenaż rozsączający - układ rur perforowanych ułożony pod powierzchnią terenu w rowach drenażowych.

Aby zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków z drenażem rozsączającym, muszą być spełnione podstawowe warunki:

• zwierciadło wody gruntowej na głębokości co najmniej 1,5 m od rur drenażowych,

• grunt przepuszczalny, aby mógł wchłonąć oczyszczone ścieki.

W przypadku, gdy powyższe warunki gruntowo - wodne nie pozwalają na montaż drenażu rozsączającego, rozwiązanie dobiera się indywidualnie.

Do poprawnego funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków potrzebne jest właściwe jej napowietrzenie. Wskazane jest zastosowanie wentylatora dynamiczno-wiatrowego na przewodzie wentylacyjnym pionu kanalizacyjnego. Zamontowany wentylator zwiększa cyrkulację powietrza, zapobiegając tym samym pojawianiu się przykrych zapachów w pobliżu pokryw rewizyjnych osadnika gnilnego.